ALW Slovakia, s.r.o.

Firma ALW Slovakia bola založená v roku 1997. Jej hlavnou náplňou je výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a zinku, vrátane výroby náradia a ich následného spracovania.

Základnou charakteristikou výrobkov firmy ALW Slovakia je ich presnosť, tvarová náročnosť a požiadavky na vysokú kvalitu. V nejednom prípade to sú pohľadové diely interiérov aj exteriérov automobilov.

Väčšina zákaziek je určených pre automobilový priemysel, ale firma má skúsenosti aj s dodávkami pre všeobecné strojárstvo, komponenty pre elektrotechnické, hydraulické a pneumatické jednotky a podobne.

Poslaním spoločnosti je poskytovať svojim zákazníkom komplexný servis, od spolupráce na vývoji dielu, vývoja a výroby náradia vo vlastnej nástrojárni cez výrobu odliatkov až po ich prípadné opracovanie, brúsenie, práškové lakovanie a montáže do podzostáv. Hlavnými zákazníkmi firmy ALW Slovakia sú globálne spoločnosti automobilového priemyslu úrovne Tier 1. Jej dodávky smerujú do krajín strednej a západnej Európy, a v poslednom čase aj Ameriky, Ázie a Afriky.