Spracovanie

V prípade požiadaviek zákazníkov na ďalšie spracovanie odliatkov vie ALW Slovakia ponúknuť mechanické opracovanie na viacerých 3-osých a 4-osých CNC centrách s otočnými stolmi. Odliatky môžu byť tiež opracované a montované s inými súčiastkami na mnohých jednoúčelových zariadeniach. Pre lakovanie dielov ALW Slovakia využíva vlastnú práškovú lakovňu. Vysoká kvalita dodávaných dielov je zabezpečovaná aj kontrolnými pracoviskami vybavenými kamerovými systémami. V súčasnosti spoločnosti uzatvára kontrakt na dodávku plne automatizovaného pracoviska na opracovanie, montáž a kamerovú kontrolu dielov priamo napojeného na pracovisko omieľania odliatkov.

alt_description
alt_description
alt_description