KVALITA

Systém riadenia kvality bol budovaný vo firme už od jej založenia. Podľa normy ISO 9001:2000 bola prvýkrát certifikovaný v roku 2001. Následne v roku 2002 bola certifikácia v sériovej výrobe rozšírená o požiadavky normy ISO TS 16949 a v nástrojáreni ISO 9001:2015. V súčasnosti je sériová výroba certifikovaná podľa IATF16949:2016 Environmentálny manažérsky systém je certifikovaný podľa normy ISO 14001:1996 v roku 2004 a recertifikovaný podľa revidovanej normy ISO 14001:2004 v roku 2007. V súčasnosti má firma zavedený a udržiavaný Environmentálny systém podľa normy ISO 14001:2015

alt_description
alt_description
alt_description
alt_description
alt_description
alt_description